Nowe zasady programu grantowego

Państwowa agencja zmieniła zasady programu grantowego. Zasadnicza zmiana zakłada możliwość wycofania się inwestorów z projektów. Jeden z flagowych programów NCBiR miał pobudzić innowacje w naszym kraju. Jednak nieoczekiwanie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zmieniło reguły. Inwestorzy uznali takie działanie za bezsensowne.

BRIdge Alfa

NCBiR zmieniło zasady tego programu, a konkretnie chodzi tu o pułap inwestycyjny dla funduszy, które biorą w nim udział. Dotychczas mogły jedynie inwestować w startupy maksymalnie 3 mln zł. Fundusze miały pochodzić ze środków unijnych. Wymiana walut także powinna być przeprowadzana ostrożnie. Jednak zmieniono tę kwotę i obniżono ją z 3 do 1 mln złotych. To spora zmiana. W jej wyniku fundusze od tej chwili muszą znaleźć aż 1500 projektów. Może to być naprawdę karkołomne zadanie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tłumaczy tę zmianę nowym rozporządzeniem unijnym, przyjętym w lipcu 2018 roku, a które weszło w życie 2 sierpnia. Waluty online można wymieniać w wielu kantorach internetowych. W wyniku tego rozporządzenia pojawiła się nowa definicja beneficjenta.

Od tej pory startupy, czyli spółki portfelowe, nie mogą być już traktowane jako beneficjent. Według nowej definicji to fundusze są beneficjentami, a grantobiorcami są z kolei startupy. Zmiana przekłada się też na to, w jaki sposób są finansowane teraz projekty. Chodzi tu o takie projekty, które są wspierane przez środki z budżetu Unii Europejskiej.

Większe ryzyko

Kiedy w 2015 roku ogłoszono pilotaż BRIdge Alfa, chwalono się, że skierowany jest on do najbardziej innowacyjnych, a jednocześnie obarczonych największym ryzykiem projektów. Główne założenie opierało się na tym, że funduszy, które są wspierane dużymi pieniędzmi prywatnymi jest niewiele, to wzrośnie liczba inwestycji, jeżeli prywatni inwestorzy otrzymają wsparcie z publicznej kasy. Wymiana walut online w Polsce staje się coraz bardziej popularna.

Taki projekt miał zachęcić do zaangażowania się w nawet najbardziej ryzykowne przedsięwzięcia. W najnowszej edycji programu, do 21 sierpnia tego roku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało 49 umów z funduszami. NCBiR podkreśla również, że wskazany pułap 200 tysięcy euro odnosi się do finansowania ze środków publicznych z funduszy europejskich.

Internetowy kantor wymiany walut oferuje bardzo atrakcyjne ceny kursów poszczególnych walut. W ramach BRIdge Alfa przeprowadzono na razie jeden pilotaż i dwa konkursy. Na ich podstawie wyłoniono fundusze. W 2015 roku pilotaż wyłonił 10 Alf, w 2016 roku 22, a rok później 49.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *